DELA

Ålands snusförslag gick inte hem

EU-kommissionen vill inte öppna för försäljning av snus under åländsk flagg.
På ett möte i Bryssel i går menade kommissionen att det skulle leda till att även andra länder kunde kräva att få sälja snus på svenska vatten.
Landskapsregeringens EU-sakkunnig Anna-Lena Sjöberg och specialrådgivare Hanna Bertell mötte på torsdagen enhetschef Dominik Schnichels samt jurist Anna-Eva Ampelas från EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd.
Landskapsregeringen ville inför revideringen av tobaksdirektivet göra EU-kommissionen uppmärksam på hur förbudet mot att sälja snus på fartyg slår mot Åland.
– Landskapsregeringen anser att man bör göra ett tillägg i direktivet där det framgår att man ska få sälja snus på svenska territorialvatten oberoende av flagg, säger Anna-Lena Sjöberg.
– Vi anser att det faktum att svenska fartyg får sälja snus men inte åländska snedvrider konkurrensen och strider mot principen om ickediskriminering och subsidiaritetsprincipen, menar Sjöberg.
Utöver dessa argument presenterade Sjöberg och Bertell till kommissionen siffror, som visar hur snusförbudet påverkar den åländska ekonomin.
Mötet kan dock inte beskrivas som framgångsrikt för Ålands del.
– De var öppna för diskussion, men de var dock inte övertygade om att det förslag som vi förde fram är en bra lösning, säger Anna-Lena Sjöberg.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni