DELA

Ålands radio mister makten över Smedsböle?

En bred majoritet i landskapsregeringen är positiv till tanken på att separera sändarstationen i Smedsböle från Ålands radio och tv för att göra det möjligt för privata bolag att fritt nyttja sändaren.
Den ledamot som än så länge är försiktig är Runar Karlsson, ansvarig minister för tv- och radioärenden.
På Ålands radio och tv:s hemsida i går morse uppges centerministern Runar Karlsson ha sagt att ”så länge den här landskapsregeringen sitter vid makten kommer sändarstation i Smedsböle att förbli i Ålands radio och tv:s ägo”.
Uttalandet fick fs-ministrarna Jörgen Strand och Harriet Lindeman att reagera genom att skicka ut ett pressmeddelande där de uttalar sitt stöd för att frikoppla sändarstationen i Smedsböle i stället för att, som hittills, samhällsägda Ålands radio och tv ska ha makten att avgöra vilka privata bolag som ska få köpa sändningstid.


Diskuterat på nytt
Med anledning av de planer på nya lokaltv-sändningar som bland andra P24 Media och Nya Åland hyser så har landskapsregeringen på nytt diskuterat sin inställning.
– Vi kände inte igen diskussionen i landskapsregeringen i det som Runar Karlsson sagt till Ålands radio. Vi uppfattade det hela så att det finns en bred majoritet i landskapsregeringen för att utse en oberoende utredningsman för att se hur man i praktiken kan få sändarstationen i Smedsböle frikopplad från Ålands radio och tv. Enligt vår uppfattning är det inte sunt att ett samhällsbolag ska bestämma vilka privata bolag som ska få sända och till vilket pris. Om sändarstationen frikopplas från programproduktionen får alla konkurrera på lika villkor, säger Jörgen Strand.


Lika villkor
I en insändare i Nya Åland i förrgår skriver Barbro Sundback, partiledare för (s), att alla aktörer bör garanteras tillgång till Smedsbölesändaren på lika villkor. Hon påpekar att sändaren inte har finansierats av Ålands radio och tv utan av skattebetalarna, även om Ålands radio och tv har fått rätt att förvalta sändaren.
I en insändare i gårdagens Nyan stöder Danne Sundman, obundnas partiledare, Barbro Sundbacks åsikt.
Diskussionen som sådan är inte ny. Jörgen Strand minns situationen för fyra år sedan:
– När jag var ordförande i kulturutskottet 2003 var utskottet enhälligt för att skilja åt programproduktion och distribution, det vill säga att frikoppla Smedsbölesändaren från Ålands radio och tv.
Den gången blev det nej i landskapsregeringen som inte såg att en uppdelning var ändamålsenlig.
I dag stöder alltså både högern och vänstern i landskapsregeringen en frikoppling medan mitten vacklar. I lagtinget har frikopplingslinjen stöd av obundna, medan liberalerna intar en försiktigare attityd.
– Vi har inte diskuterat det i partiet, men min spontana reaktion är att Smedsbölesändaren är någon form av infrastruktur och att samhället därför bör ha kvar sändaren i sin ägo. Det är samtidigt ett sätt att värna public service. Å andra sidan bör det vara möjligt för också andra bolag att nyttja sändaren. Men man måste noga gå igenom allt innan man förändrar något, säger liberalernas partiledare Viveka Eriksson.

ANNIKA ORRE