DELA

Ålands radio gör jättevinst

Ålands radios ledning har orsak att vara glad. Efter tuffa sparkrav redovisar nu Ålands radio och tv ett åtta gånger bättre resultat för 2010 jämfört med 2009.
– Så här i efterskott kan man säga att man kanske sparat för mycket, säger förvaltningsrådets ordförande Christian Nordas.
Ålands radio ställdes inför tuffa sparkrav för året 2010, då 250.000 euro i upphovsrättsutgifter, som landskapet tidigare betalat hela eller delar av, pressades in i budgeten. När resultatet för 2010 nu redovisas har radion överträffat sparkraven med hög marginal.
Omsättningen har minskat med 11,2 procent från 2009, men däremot har vinsten ökat från 18.000 euro till 149.000 euro.

Läs mer i dagens Nya Åland!

Annakaisa Suni

annakaisa.suni@hotmail.com