DELA

Ålands radio gick med förlust

Ålands radio och tv gjorde ett minusresultat på nästan 59 000 euro ifjol.
Bolaget hade räknat med att få in mer pengar i tv-avgifter än det slutligen blev.
Kampanjen för att få fler att betala tv-avgiften inleddes i juni i fjol som ett samarbete mellan Ålands radio och tv och landskapsregeringen, som har ansvaret för att se till att pengarna kommer in. Bland annat anställdes en extra granskare som arbetar med att kontrollera att medborgarna betalar licensmedlen som de ska.
– Kampanjen var väldigt lyckad, och i slutet av året hade det kommit in 150 000 euro mer jämfört med samma period året innan, säger vd Pia Rothberg-Olofsson.
Eftersom kampanjen visade ett så positivt resultat, budgeterade bolaget för att ytterligare 62 000 euro i tv-avgifter skulle delas ut till Ålands radio och tv. Men så blev det inte.
Pia Rothberg-Olofsson ser med tillförsikt på 2014 och tror att kampanjen för att minska antalet tv-avgiftssmitare kommer att ge resultat i nästa bokslut.
– Tack vare kampanjen blir det bättre med tiden. Vi räknar med att det kommer att gå ännu bättre det här året och att det också blir pengar över till oss.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén