DELA

Ålands journalister tar strid för offentligheten

Ålands journalister påminner i en skrivelse stadsstyrelsen i Mariehamn och Ålands landskapsregering om vikten av insyn i offentligägda aktiebolag och lagen om allmänna handlingars offentlighet.
Under gårdagen skickade Ålands journalister r.f. in en skrivelse till stadsstyrelsen i Mariehamn och en skrivelse till landskapsregeringen. Bakgrunden är att föreningen är oroad över att Mariehamns stad har utarbetat förslag som leder till att allmänhetens och journalisternas insyn i stadsägda bolag i praktiken blir obefintlig.
Till landskapsregeringen skriver Ålands journalister att man önskar att regeringen – i väntan på en total revision av offentlighetslagen – gör en snabb detaljändring för att insynen inte ska gå förlorad i bolagiseringsprocessen.
– Offentlighetsprincipen är allmänhetens garanti till insyn i vad som händer med skattemedlen och det är journalisternas viktigaste arbetsverktyg när vi ska granska makten som allmänhetens företrädare, säger medlemmen Annika Orre, talesperson för Ålands journalister.
Orre förstår att aktiebolagens styrelser och ledning kan se det som problematiskt att alla har insyn i deras verksamhet och rätt att begära ut handlingar.
– Men vi kan inte ta hänsyn till om det leder till mer jobb för aktiebolagen. Offentlighetslagen är en grundläggande demokratisk princip som vi måste värna om. (ml)