DELA

Ålands industrihus vinner skattetvist

Högsta förvaltningsdomstolen ger Ålands industrihus rätt i en skattetvist om kvarteret Itiden.
Enligt styrelseordförande Harry Jansson handlar det om flera hundra tusen euro som industrihus felaktigt behövt betala.
Domstolsbeslutet gäller ett några år gammalt skatteärende med Ålands skattebyrå som motpart. Ålands industrihus ville göra en verksamhetsöverlåtelse gällande kvarteret Itiden, men skattebyrån tillät inte detta. En verksamhetsöverlåtelse hade inneburit att Ålands industrihus hade sluppit betala överlåtelseskatt på fyra procent.
– Det skulle ha varit fråga om flera hundra tusen euro, säger styrelseordförande Harry Jansson.
– Det här är naturligtvis en seger för bolaget, men alla vet att framtiden för Ålands industrihus är oklar, säger han.
Processen där EU-kommissionen kräver att Ålands industrihus ska betala tillbaka det otillåtna stödet man fått av landskapet har inget att göra med det aktuella domstolsbeslutet. Hur den tvisten slutar är dock avgörande för bolaget.
Jansson berättar att högsta förvaltningsdomstolens beslut ska bli prejudicerande på flera områden vilket visar att det handlar om en principiellt viktig fråga.
– Domstolen gick på Ålands industrihus motivering om att skattelagstiftningen helt enkelt inte var fullständig. Vi har påvisat att det är en lucka i skattelagstiftningen, säger Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni