DELA

Ålands industrihus måste betala tillbaka 5 miljoner

Det stöd som landskapsregeringen gav Ålands industrihus för utbyggnad av Kvarteret Itiden var otillåtet statsstöd.
Nu ska Ålands industrihus betala tillbaka cirka 5 miljoner euro till landskapet.
Ålands industrihus måste betala tillbaka 4,7 miljoner euro plus ränta till landskapsregeringen för otillåtet statsstöd för att bygga den nya delen av Kvarteret Itiden.
Det slog EU-kommissionen fast efter en granskning. Granskningen inleddes efter klagomål från Dalbo Affärsfastigheter Ab och berörde tiden 1997-2007.
Stödet som det handlar om är kapitaltillskott och garantier vid bygget som pågick åren 2003-2007.
Landskapet är den största ägaren i Ålands industrihus Ab med 84,43 procent av aktierna. Näststörst ägare är Mariehamns stad med 15 procent och övriga ägare är kommunerna Finström, Jomala, Hammarland, Eckerö, Lumparland, Kumlinge, Brändö samt Ålands företagarförening.


Orättvis fördel
De offentliga garantierna hade prissatts under marknadsnivån och den förväntade avkastningen av pengarna landskapet satsade var lägre än vad en privat investerare skulle ha godkänt konstaterat kommissionen. Därför strider stödet mot EU:s regler. Resultatet av stödet blir sålunda att bolaget fick finansiering till mycket bättre villkor än andra bolag, som måste få finansiering från den privata marknaden. Genom detta fick Ålands industrihus en orättvis fördel mot sina konkurrenter skriver kommissionen i sitt pressmeddelande som Ålands landskapsregering tagit del av.


Överklaga
– Vi har inte fått annat än pressmeddelandet från kommissionen än så vi vet inte hur bedömningarna eller beräkningarna är gjorda, säger näringsavdelningens chef Linnea Johansson.
Det man i första hand ämnar göra från landskapsregeringens sida är att överklaga beslutet hos EU-domstolen.
Men oavsett hur man går vidare måste kommissionens beslut verkställas av landskapsregeringen inom fyra månader efter att man fått ta del av beslutet, det vill säga i går. Därför måste man bereda ärendet att Ålands industrihus Ab ska betala över 4,7 miljoner.
Läs mer i torsdagens Nya Åland.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax