DELA

Ålands Industrihus i likvidation

Samtliga aktieägare i Ålands Industrihus Ab enades i dag om att försätta bolaget i likvidation. Till likvidator utsåg bolaget fastighetsmäklaren Roger Karlsson och det blir nu hans uppgift att sälja ut bolagets egendom.
Det har varit viktigt att snabbt utse en likvidator och det fanns ingen möjlighet att avvakta med likvidationsbeslutet. Ålands Industrihus är föremål för ett omfattande återkrav som växer för varje dag som går, samtidigt vill man säkerställa att de verksamheter som bedrivs i bolagets lokaler störs så lite som möjligt, säger näringsminister Fredrik Karlström i ett pressmeddelande.
Likvidationen påverkar inte de ingångna hyresavtalen utan fastigheterna kommer säljas med tillhörande hyresavtal.
– Genom likvidationen privatiseras iTiden, vi tror och hoppas att de hyresgäster som nu bedriver sin verksamhet där snart kommer ha en ny och aktiv ägare som kan fortsätta utveckla iTiden-komplexet, säger näringsminister Fredrik Karlström.
Läs mer i måndagens Nya Åland.