DELA

Ålands industrihus fick rätt i tvist

Tingsrätten dömde ett företag att betala sammanlagt över 7.000 euro i ersättning för utebliven hyra till Ålands industrihus Ab. Dessutom fick Ålands industrihus rätt att säga upp hyresgästen med omedelbar verkan.
Ett företag som hyr lokal i Mariehamn av Ålands industrihus ab har i Ålands tingsrätt krävt att hyresvärden Ålands industrihus ska betala 2.630 euro plus ränta för förbättringsarbeten som företaget gjort i sin lokal. Dessutom ville man ha 15.000 euro plus ränta i skälig ersättning för brister i lokalen sedan man flyttat in i början av 2003. Bland annat påpekar hyresgästen att lokalen är kall och att elkostnaderna blivit oskäligt höga.

Utebliven hyra
Tingsrätten gick på Ålands industrihus linje och ålade hyresgästen att betala den hyra som fattas och gav Ålands industrihus rätt att häva hyresrätten omedelbart. Tingsrätten konstaterade att hyresgästen haft god tid före att hyreskontraktet undertecknades att se hur stora elkostnaderna blir och att hyresgästen ensidigt brutit mot kontraktet genom att inte betala den uppgjorda hyran, som enligt tingsrätten inte är oskälig.
Hyresgästen måste också betala rättegångskostnaderna på 10.000 euro för Ålands industrihus.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds