DELA

Ålands golfklubb: Samexistens är möjlig

I fredags lämnade Ålands golfklubb den begärda kompletteringen till dispositionsplanen för Stornäset till landskapsregeringen.
Området är större än behovet för att ge möjlighet också för andra aktiviteter.
Golfklubben vill bygga banan inom det markerade området på kartskissen. Området är större än vad själva banan kräver, och avsikten med det är att sprida ut golfhålen så att också andra aktiviteter delvis får plats inom samma område.
Resultatet är att den effektiva yta som behövs för banan blir betydligt mindre än de 70 hektar man talade om från början, vilket leder till att annat friluftsliv – naturstig, ridvägar, simstrand med mera – får större yta.
Motsvarande samexistens finns redan genomförd på många platser i Norden och i andra länder i Europa, skriver golfklubben i kompletteringen.
Golfklubben tillbakavisar också påståendet att en golfbana skulle öka risken för näringsläckage till vattnet. Man använder enbart organiska gödselmedel i flytande form i små mängder efter gräsets tillväxt, och greenerna – den del som sköts mest intensivt – läcker betydligt mindre kväve per hektar än både skogsmark och åkrar. Den den av golfbanan som sköts mest intensivt läcker generellt 20 gånger mindre kväve än normal skogsmark, påpekar klubben. (ao)