DELA

Ålands framtid vill ha fler kvinnor

Axel Jonsson återvaldes som ordförande då Ålands framtid höll årsmöte på tisdagen.
Nio av de övriga tolv styrelsemedlemmarna är män men årsmötet gick in för målsättningen att partiet ska ha jämn könsfördelning i styrelsen till nästa år.
Också inför årets mötet hade valberedningen i uppdrag att öka den kvinnliga representationen i styrelsen men lyckades alltså inte ”trots hårt arbete”. Strategin för att locka mer kvinnor till partiet är att på ett bättre sätt lyfta frågor som berör och engagerar kvinnor på den politiska dagordningen.
– Ett sätt är att lyfta fram de kvinnor vi redan har med och låta dem till exempel välja ämnen på seminarier. Under hösten ordnade vi till exempel ett sjukvårdsseminarium som fick gott mottagande, säger Axel Jonsson.
Att ge de aktiva kvinnorna positioner är ett annat sätt.
Läs mer i papperstidningen! (as)