DELA

Ålands framtid värd för stor kongress

Ålands framtid står som värd när partiets europeiska samarbetspartners håller kongress i Mariehamn under veckoslutet.
130 personer från 18 länder deltar i mötet.
Ålands framtid har under flera år arbetat för att European Free Alliance (EFA) ska hålla en av sina årliga kongresser på Åland. EFA samlar progressiva, regionalistiska och autonoma partier i EU och arbetar för ett mer demokratiskt Europa, utveckling av självbestämmandet eller för självständighet.
Syftet med mötet är bland annat att slå fast partiets riktlinjer för 2011. Ålands framtid ska därtill lyfta och informera om bland annat snusproblematiken och inflytandefrågorna.
På plats under fredagens och lördagens kongress finns representanter för 40 partier. Sex av dem är EU-parlamentariker från Flandern, Scotland, Wales, Katalonien, Korsika och Lettland.
– Det är första gängen våra delegater möts så här högt upp i norra Europa, säger ordföranden Erik Derfoort.

Annika Kullman