DELA

Ålands framtid mest framåt i Nyans pejling

Oppositionspartierna Ålands Framtid och Liberalerna går kraftigt framåt i Nya Ålands färska pejling om stödet för lagtingspartierna.
Pejlingen som gjordes i går bestod av två delar.
Hundra personer fyllde i blanketter på Torggatan och i Godby centrum.
Dessutom lades en digital pejlingsblankett ut på Nya Ålands hemsida på förmiddag och var tillgänglig tills 199 besökare hade svarat på den.
Totalt ingår alltså 299 deltagare i statistiken. Alla svarade på två frågor:
– Vilket parti skulle du rösta på om det vore lagtingsval i dag?
– Vilket parti röstade du på i lagtingsvalet 2011?
Viktningskoefficienten fås genom att dividera varje partis totala röstandel i valet 2011 med den röstandel som partiet fick enligt tilläggsfrågan.
Tre partier går framåt enligt pejlingen:
Liberalerna, 3,6 procentenheter. (23,9 procent av pejlingsrösterna jämfört med 20,3 i lagtingsvalet 2011)
Ålands framtid, 4,2 procentenheter. (14,1 procent jämfört med 9,9 procent i lagtingsvalet 2011)
Moderat samling (Moderaterna) 0,4 procentenheter (14,3 procent jämfört med 13,9 procent i valet 2011)
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom