DELA

Ålands filminstitut först med planer för Savoy

Redan för ett halvår sedan tog Ålands filminstitut – med Minna-Lotta och Arn-Henrik Blomqvist som drivande krafter – fram konkreta planer för Savoy-huset.
I det skedet fanns hoppet kvar om att staden kunde köpa fastigheten.
– De planer vi har läst om i Nya Åland på sistone är nästan som att läsa Ålands filminstituts verksamhetsberättelse, konstaterar verksamhetsledaren Minna Lotta Blomqvist.
Hon understryker att filminstitutet stöder idén om Savoy som ett filmens hus, men anser att det är viktigt att precisera och konkretisera planerna innan man fattar några beslut om hur huset ska drivas och av vem.
– Vi har redan en stor del på gång av det som Magnus Åkerlind och Sophy Elevall planerar i huset.
Ännu är det långt ifrån klart att ålänningarna faktiskt har ett biohus att fylla med film och andra aktiviteter, påpekar hon.
– Alla vet att huset är i väldigt dåligt skick. I det här skedet handlar det om att rädda huset. Det kanske går att ha det som det är en tid, men utan grundrenovering rasar det snart ihop.

Filmfond
Ålands filminstitut har funnits i två år. Institutet ordnar utbildning och workshops kring film tillsammans med föreningar och andra aktörer och har som syfte att finnas som gemensam intresseorganisation för alla filmintresserade på Åland.
Institutet ordnar också evenemang och har som mål att grunda en filmfond som ska locka filmproducenter till landskapet, lobba för filmproduktion utanför Åland och hitta finansiärer.
– Här ligger det en hel del regionalpolitik.
Styrelsemedlemmar är förutom hon och Arn-Henrik Blomqvist Maria Jaskari, Mikael Hancock och Jannica Reed.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax