DELA

Ålands elandelslag byter vd

I april byter Ålands elandelslag vd. Då tar nuvarande ekonomichefen och vice vd:n David Karlsson över efter nuvarande vd:n Jan Wennström.
Wennström stiger av vd-posten på eget initiativ och tar över vice vd-posten efter David Karlsson.
– Jan och David har redan med dagens organisation arbetat nära tillsammans och vd-bytet innebär på så sätt inga större förändringar än att det slutliga vd-ansvaret från och med april 2015 ligger på David. Förutom ett generationsskifte är organisationsförändringen en resursförstärkning då ÅEA inom kort kommer att inleda sökandet efter en ny ekonomichef som ska ersätta David, skriver styrelseordförande Folke Engblom i ett pressmeddelande.
David Karlsson är 43 år och utbildad ekonomie magister. Han har arbetat som ekonomichef på Ålands elandelslag sedan år 2000. (ml)