DELA

Ålands bygg och staden strider om en miljon

Gapet är gigantiskt mellan Ålands byggs krav och det som Mariehamns stad är berett att stå för i striden om notan för matargångarna på kaj 6 i Västra hamnen.
Det skiljer nästan en miljon euro mellan krav och motbud.
I början av veckan hölls fortsatt muntlig förberedelse i tvisten i Ålands tingsrätt. Inte heller den här gången blev man färdig med förberedelserna inför huvudförhandlingen och något datum för när huvudförhandlingen ska hållas har inte bestämts.
Ålands bygg, som vann stadens upphandling av byggandet av matargångarna på kaj 6, företräds av Erik Sundblom och advokat Daniel Widman, Mariehamns stad av infrastrukturdirektör Kai Söderlund och advokat Jorunn Skogberg.
Nya Åland har tagit del av tingsrättens omfattande protokoll på 108 sidor från förberedelsesammanträdena – en diger lunta. Bara att räkna ihop alla de poster där Ålands bygg kräver ersättning av staden tar tid eftersom summorna är så många.
Totalt kräver Ålands bygg strax under 1,14 miljoner euro i tillägg av staden utöver den ursprungliga entreprenadsumman på 3 miljoner euro för matargångarna.
Största delen handlar om den extra mängden stål som matargångsbygget krävde, ett ansvar som Ålands bygg lägger helt och hållet på staden.
Emellanåt är tonen ganska skarp från Ålands byggs sida.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre