DELA

Ålands befolkning växte i fjol

Ålands befolkning växte med drygt 160 personer förra året. Det berättar Åsub i ett statistikmeddelande.

287 barn föddes på Åland 2013, vilket är lite fler än 2000-talets årsmedeltal. 269 personer avled, vilket är 54 färre än under 2012 då rekordmånga dog.
Drygt 860 personer flyttade in till Åland under fjolåret och 710 personer flyttade bort från landskapet. Av inflyttarna kom drygt 320 personer från riket, drygt 380 från Sverige och åtta personer från övriga nordiska länder. Nästan 150 personer flyttade till Åland från länder utanför Norden och av dessa kom 90 personer från EU-länder. Endast fem personer kom från europeiska länder utanför EU medan närmare 50 personer flyttade in från andra världsdelar.
– Rumänien och Lettland var de utomnordiska länder som stod för flest inflyttare, ett tjugotal vardera, och Estland kom inte långt efter. Tyskland, Kina och Thailand bidrog alla med ett tiotal, skriver Åsub i sitt statistikmeddelande.
Det kom inflyttare till Åland från sammanlagt 37 olika länder år 2013, från 13 av dem dock bara en enda person. Totalt 23 länder fick ta emot personer som flyttade från Åland. Flest flyttade Sverige (360 personer) och riket (280 personer).

Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax