DELA

Alandica fick grundsten

Det är inte ofta landskapsregeringen bjuder in till grundstensmurning.
Men i onsdags var det dags för landskapets politiska topp att mura inför ögonen på representanter från det åländska närings- och kulturlivet.
Alandica Kultur och Kongress är nu ett steg närmare invigningen.
På onsdagseftermiddagen samlas uppemot 100 inbjudna politiker, kulturarbetare, näringslivsrepresentanter och byggnadsarbetare på byggplatsen där Alandica Kultur och Kongress ska stå klart hösten 2008.
Musikinstitutets brassensemble inleder tillställningen med ett stycke musik samtidigt som den åländska flaggan hissas. Därefter tar kansliministern och byggnadskommitténs ordförande Britt Lundberg (c) till orda.
– Det här är en stor dag. En viktig milstolpe för vår självstyrelse, vårt språk och vår kultur.
Hon gör en historisk tillbakablick och berättar om arbetet med att kk-hus som pågått i över 20 år.
– Vägen har innehållit många krokar och ibland har växeln varit låg, ibland har till och med backen legat i.
Men nu hoppas Britt Lundberg att driftsbolaget ska fylla huset med många olika verksamheter; stora och små kulturprojekt. Hon håller också ett kärlekstal till Alandica och målar upp en bild av ett levande kulturhus.


Nyan muras in
Så var det dags för själva grundstensmurningen. I ett plaströr stoppas onsdagens lokala dagstidningar, Ålands sång- och musikförbunds verksamhetsberättelse, Britt Lundbergs tal och en myntsamling.
Röret placeras mellan några grundstenar och murbruk läggs på av socialministern Harriet Lindeman (fs) och lagtingsledamoten Gun Carlson (c) som båda arbetat mycket med planering av ett kk-hus.
Bredvid står lantrådet Roger Nordlund (c) och näringsministern Jörgen Strand (fs) och ger byggnadstekniska instruktioner. Lantrådet lägger sedan på det sista murbruket innan Strand tillsammans med kulturministern Camilla Gunell (s) lägger på locket. Grundstensmurningen är slutförd.
När själva invigningen sker är ännu inte klart. Ett datum som diskuterats är självstyrelsedagen 9 juni 2009.
– Vi har en grupp som jobbar med det och det kan bli tidigare än det datumet. Men vi vill att Alandica ska vara inarbetat innan invigningen, säger Britt Lundberg.


Huset på banan
Efter den högtidliga invigningen fortsätter festligheterna på Hotell Arkipelag med skumpa, tårta och pianomusik av Emanuele Ferrari. Många kliver fram till lantrådet för att gratulera.
– Det känns rikigt bra att bygget är igång. Det är positivt för framtiden, säger Roger Nordlund som varit med från projektets början.
Har det funnits tillfällen då du känt dig uppgiven?
– Det har varit många tillfällen då man har tvivlat, men vi har lyckats hålla projektet på banan.
Vilka är de största vinsterna med Alandica?
– Det är bra för självstyrelsen och kulturen. Nu har vi helheten med Ålands museum, självstyrelsegården med parlamentet och Alandica på rad. Huset kommer att skapa en omsättning i samhället som gynnar näringslivet.
Är du säker på att det här är en bra satsning?
– Ja det är jag. Den kommer att ge kringeffekter.


Kulturens plats
Driftsbolaget som ingår i Wiklöf Holding leds av Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund. Hon berättar att marknadsföringen redan är i gång.
– Vi håller på att ta fram en hemsida och en ordentlig broschyr.
Det går redan nu att boka konferenser i huset och Ann-Louise Djupsund tror att de kommer att samverka med kulturen på ett bra sätt i Alandica.
Kommer kulturen som inte bär sig kommersiellt att få plats i Alandica?
– Det kommer att finnas övningsutrymmen som landskapsregeringen har fastställt en hyra för.
Någon plats på scenen blir det dock inte för kultur som inte anses vara ”lönsam”.
– Det kanske inte riktigt är vår uppgift, säger Ann-Louise Djupsund.
Från landskapets sida finns i dagsläget inga planer på att producera kultur i Alandica.
– Den biten bygger på ett samarbete mellan driftbolaget och kulturintressena, säger byggnadsbyråns chef Göran Frantzén som tycker grundmurningen är en stor dag.


16 byggare
Bygget går nu vidare. Elementstommen håller på att monteras och snart gjuts golven.
– I mitten av juli ska vi ha gjutit alla golv, säger Ian Bergström, arbetsledare vid Ålands bygg.
Han berättar att totalt 16 man arbetar på bygget för tillfället, 12 från Åland bygg och fyra från Ålands schakt. Snart tillkommer fler entreprenörer.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax