DELA

Alandiakoncernen möblerar om

Redarnas ömsesidiga försäkringsbolag blir ett aktiebolag och tar genom en fusion över Försäkringsaktiebolaget Alandia.
Med det vill man bland annat skapa en tydligare ägarstruktur och förenkla administrationen.
Från och med den första januari 2015 är det meningen att det som i dag är Alandia försäkrings moderbolag, Redarnas ömsesidiga försäkringsbolag (RÖF), skall vara ett aktiebolag. Och inte bara det, i det nya aktiebolaget skall också det i dag helägda dotterbolaget Försäkrings ab Alandia ingå.
Båda bolagen är skadeförsäkringsbolag och båda sysslar med olika former av fartygsförsäkringar.
– Fusionen och aktiebolaget är resultatet av en strategiprocess som har pågått under en längre tid där vi dels vill tydliggöra ägandeförhållandena men också förenkla administrationen. Man kanske förstår det bäst om man ser till premievolymen som är tre gånger större i dotterbolaget än i själva moderbolaget, förklarar Alandia försäkrings vd Leif Nordlund.
– De som i dag är delägare i Redarnas ömsesidiga försäkringsbolag kommer att få aktier i stället, för dem betyder det att ägarskapet får ett tydligare värde.


Två stämmor
RÖF har i dag ett 60-tal delägare av vilka Viking Line är den största.
Ombildnings- och fusionsplanen godkändes i går av de två bolagens förvaltningsråd, tidigare har respektive styrelse också gett klartecken för förändringarna.
Nästa steg blir att ta frågan om en ändring av bolagsordningen till inte bara en utan två stämmor, den första i maj och den andra i juni.
Blir det grönt ljus även då fortsätter man under sommar och höst med att fullfölja planen. Det nya aktiebolagets namn blir Alandia försäkring ab.
RÖF:s två andra dotterbolag Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia berörs inte av förändringarna.

Titte Törnroth-Sarkkinen