DELA

Åland växer med inflyttade

Mariehamn och skärgården kan tacka flyttningsrörelsen för sin ökade befolkning. Detta enligt Ålands statistik- och utredningsbyråns, ÅSUBs, statistik över befolkningsrörelsen under det tredje kvartalet 2014.
Bland kommunerna är det Jomala som ökar mest.
I sin utredning skriver ÅSUB att antalet invånare på Åland minskade med ett tiotal under årets tredje kvartal, men att folkmängden trots det totalt sett ökat med nästan 210 personer, vilket är 70 mer än ifjol. Hittills har befolkningen i Mariehamn stigit med cirka 60 personer, 140 på landsbygden och 10 i skärgården.
På samtliga orter har inflyttningen varit den viktigaste tillväxtfaktorn, och 95 av dessa personer kommer från utomnordiska länder. Enligt ÅSUB har Jomalas tillväxt varit störst med 110 personer.
Den enda betydande minskningen noterades i Eckerö där invånarantalet sjönk med nästan 30 från årsskiftet. I jämförelse med ifjol har födelseöverskottet, det vill säga antalet födda minus antalet avlidna, inte ändrats nämnvärt. Årets födelseöverskott är 40 personer, medan siffran låg på 36 personer ifjol. (ag)