DELA

Åland utanför stöd till vindkraften

I dag får riksdagen regeringens förslag om inmatningstariffer för förnybar energi. Åland inkluderas inte i systemet och får inte del av stödet, men man är heller inte aktivt uteslutna som landskapet var tidigare.

– Det är inget bra läge men det är bättre än tidigare. Nu får vi fortsätta förhandla på alla plan för att vi ska få vara med direkt, annars måste vi hitta ett annat sätt att få stöd på, säger näringsminister Torbjörn Eliasson (C).
Landets näringsminister Mauri Pekkarinen (C) säger att självstyrelselagen och grundlagen krockar i detta fall.

Klimatmål
Regeringen föreslår att staten ska stöda elproduktion som baseras på vindkraft, biogas och trädbränsle. Under 12 års tid ska producenten av el betalas stöd för att täcka skillnaden mellan produktionskostnaderna för el och marknadspriset för energikällan i fråga eller för alternativt bränsle. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011 om riksdagen godkänner den.
Målet med detta är att Finland ska uppnå sitt klimatmål fram till år 2020.
Nina Smeds/Tanja Lönnqvist