DELA

Åland utan haverier 2012

Under 2012 ökade antalet fartygshaverier i Östersjön något jämfört med tidigare år, dock inte i våra vatten.
Orsaken till haverierna var oftast den mänskliga faktorn.
Det skedde aningen fler haverier i Östersjön 2012, 149 fall mot 143 år 2011. De haverier som påverkade miljön skadligt minskade däremot till bara tio totalt.
Det rapporterar Helcom, som är verkställande organ för konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö.
Helcom följer upp fartygstrafiken sedan år 2000 på basen av dels så kallad AIS registrering, dels rapporter från samtliga Östersjöns stater: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.
2012 registrerade AIS sammanlagt 16 484 fartyg väster om Åland och 1 559 på östra sidan. Cirka 12 000 av dem var fraktfartyg och nästan 2 000 tankfartyg.
Inget haveri rapporterades 2012 från de åländska vattnen.
Hela den färska rapporten med överskådliga grafiska kartor finns publicerad på engelska på helcom.fi.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen