DELA

Åland under förstoringsglas

En fläkt av stora världen i Mariehamn. Och en aning om hur viktigt det lilla kan vara för det stora.
Det är konferens i Alandica om Ålandsexemplets betydelse för internationell konflikthantering.
Redan i entrén bongar man sin första kändis, förra svenska utrikesministern och internationella medlaren Jan Eliasson, i artigt samspråk med en av arrangörerna från Ålands fredsinstitut.
I Alandica foajé hörs ett väluppfostrat men förväntansfullt mummel inför den första paneldiskussionen för dagen, med rubriken ”Hur användbar är autonomi som ett verktyg för konfliktlösning”.
Japanska blandas med franska och de internationella konferensernas allmänspråk, engelskan, som alla brukar eller missbrukar efter bästa förmåga.
I inledningen av konferensen presenterar Sia Spiliopoulou Åkermark fredsinstitutets nya publikation tillsammans med medarbetarna Sara Stephan och Heidi Öst, och sätter redan från början agendan.
– Jag ställer fler frågor än jag ger svar, och hoppas att resten av dagen ska stå för det, säger hon.

Tydlig
Många frågor blir det. Jan Eliasson och tidigare finländska kollegan Elisabeth Rehn är bägge bekymrade över att det är så svårt att komma tillräckligt tidigt in i konflikter.
– Om man kommer för sent är en lösningsmodell som autonomi omöjlig. Det går inte när våldet redan eskalerat, säger Eliasson.
Elisabeth Rehn är tydlig på en punkt.
– Det största problemet för konfliktlösning är alla utomstående intressen som lägger sig i.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Fellman