DELA

Åland slipper EU-böter

Åland slipper betala dryga böter på grund av vårfågeljakten. Villkoret för det är att EU-kommissionen ser att det blir rättning i leden – något som förverkligas när ändringen i jaktlagen träder i kraft den 1 september.
Britt Lundberg, ansvarig minister i landskapsregeringen, berättar att kommissionen krävt att man från åländsk sida kan visa att man rättat sig efter beslutet.Därför har jaktlagens renodlats mera än tidigare för att uppfylla kommissionens krav. Några ändringar i sak rör det sig egentligen inte om – mest är det detaljer som rensats bort, påpekar ministern.
– I och med att lagen träder i kraft avförs frågan om böter slutgiltigt.
Det är inga småsummor det handlar om. EU:s standardbötesbelopp är 1,5 miljoner euro, och på det tillkommer ytterligare böter per dygn som går utan att saken rättas till. Summorna kan variera beroende på ärendets art och grad av överträdelse.
Britt Lundberg är optimistisk när det gäller vårfågeljakten i framtiden.
– En dörr öppnades på glänt när jag tillsammans med tjänstemän besökte kommissionen. Vi ska nu låta göra en vetenskaplig utredning som ska visa att det inte finns andra lämpliga lösningar än jakt på våren, säger hon.

Vet inte när
Någon tidsram vågar hon inte ge.
– Det är en omöjlig uppgift. Men jag är optimistisk.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax