DELA

Åland ska ha egna pengar i börsen, tycker Sundback

En medelväg där de åländska skatterna stannar kvar på Åland. Så beskriver Barbro Sundback (S) sitt förslag till förnyelse av det ekonomiska systemet.
– På det här sättet kan vi leva på egna pengar, inte på andras.
Det långsiktiga målet är att Åland ska ha en egen beskattning fullt ut.
Inför helgens socialdemokratiska partikongress lanserar avgående ordföranden Barbro Sundback ett övergångssystem kallat Egna pengar i börsen.
Systemet går i korthet ut på att Åland betalar skatt enligt samma regler som i riket men med möjlighet att justera skalorna uppåt eller nedåt med fyra procent. De åländska skattepengarna stannar kvar på Åland, staten finansierar sin egen verksamhet i landskapet och självstyrelsens trygghetsparagraf kvarstår.
Målet är att Åland i framtiden ska ha en egen beskattning fullt ut.
– Det här är ett steg på vägen.

Stort motstånd
Motståndet mot en egen beskattning är i dag stort, både bland finländska makthavare och den åländska befolkningen, säger Barbro Sundback. Många ålänningar tvivlar på att den åländska ekonomin är tillräckligt stark för att klara av att bära systemet, medan de finländska politikerna tror att Åland kan utvecklas till ett skatteparadis om landskapet får en egen skattebehörighet.
– Det finns en otrolig misstänksamhet att Åland ska använda möjligheten till att skattekonkurrera.
När hinder som dessa ska övervinnas är Sundbacks förslag en medelväg som är lättare att genomföra än att genast ta över hela beskattningen, enligt henne själv.
– Med ett övergångsskede kan vi först visa att ålänningarna kan klara sig på egna skatter och så småningom kan man börja diskutera ett skatteövertagande.

Stark skattebas
Den åländska ekonomin är så stark att vi väl klarar av den offentliga försörjningen med egna skattemedel, säger Sundback och hänvisar till Åsub:s utredning om den åländska beskattningen.
– Vi har alla skäl att tro att Åland kan klara av det här.
I det nya systemet skulle man utgå från dagens system där ålänningarna betalar skatt enligt samma regler som riket, men lagtinget skulle ha möjlighet att justera skatterna uppåt eller neråt med fyra procent. Genom att sänka momsen skulle näringslivet gynnas.
– Det bästa ekonomiska utfallet skulle vi få genom att sänka något på omsättningsskatten och höja inkomstbeskattningen. Socialdemokraterna är för en ökad progression, så att de som har de högsta inkomsterna betalar mer än de som tjänar mindre.

Klumpsumman orättvis

Med dagens klumpsummesystem kan Åland inte föra en självständig finanspolitik, menar Sundback, som vid många tillfällen liknat systemet med en hemmafruekonomi där frun Åland ansvarar för utgifterna men inte för inkomsterna.
Det är Finlands ekonomi, inte Ålands, som avgör klumpsumman storlek. Varken riksdag eller lagting behöver ta ansvar för landskapsbudgetens inkomstsida då den är beroende av statsbudgetens inkomster, säger Sundback.
– Svagheten är att vi inte kan förutse eller ta ansvar för våra inkomster utan måste anpassa vår budget efter Finlands framgångar eller bakslag. Dagens system stimulerar inte till utveckling av den offentliga sektorn.
Hur mycket pengar Sundbacks förslag skulle ge jämfört med dagens system kan Socialdemokraterna inte säga i nuläget.
– Men det måste bli mer.
Camilla Gunell säger att det finns många frågor de inte har svar på i dag.
– Vi måste förkovra oss ytterligare.

Kontroversiell fråga
Sossarna räknar med en het debatt inom det egna partiet där det finns motståndare till en egen åländsk beskattning. Under partikongressen i helgen kommer Sundback att lägga fram sitt förslag för partiets styrelse och medlemmar.
Om Socialdemokraterna gör en egen åländsk beskattning till en valfråga återstår att se.
– Det är en av de frågor som kongressen får ta ställning till, säger lagtingsgruppens sekreterare Anders Hallbäck.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax