DELA

Åland ring-vd har fått 500 euro/mån

Åland rings vd Danne Sundman har ända sedan september 2006 lyft ett månatligt arvode på 500 euro för det arbete han lagt ner på att få till stånd en motorbana.
Själv ser han arvodet som kostnadsersättning.
Nya Åland har synat den redovisning som alla som får Paf-medel är skyldiga att lämna in till landskapsregeringen.
Den 22 juli 2005 beviljades Åland ring ett Paf-bidrag på 50.000 euro för förprojektering av en fordonsrelaterad motorpark i Eckerö. Före det hade landskapsregeringen beviljat 90.000 mark 1998 av ordinarie medel.
Den 25 augusti höll Åland ring styrelsemöte där man beslöt att vd Danne Sundman, lagtingspolitiker för (Ob), skulle få fakturera bolaget med 500 euro per kalendermånad räknat från och med september samma år. Summan skulle enligt protokollsutdraget ”utgöra ersättning för de uppgifter som i nuläget åligger vd”. Samtidigt beslöts att vd:s representation fick uppgå till högst 100 euro per månad och att styrelseledamöterna skulle få kilometerersättning för deltagande i möten.
Protokollförare var Fredrik Lindqvist, vars ekonomiska byrå genom åren har skött redovisningen av hur Paf-medlen använts och fått betalt för jobbet.
Danne Sundman har lyft arvodet i sitt företag Sundmans Allehandas namn. I de buntar med fakturaunderlag som redovisats är det inte helt lätt att kolla hur mycket pengar han fått genom åren, men om man räknar några månader 2005, hela 2006, 2007, 2008 och början av 2009 – minus ett par sjukmånader – så kommer man fram till att han lyft omkring 20.000 euro av beviljade Paf-medel.
I april 2007 anhöll Åland ring hos landskapsregeringen om omdisponering av återstående medel och tilläggsstöd. Ytterligare 20.000 euro i Paf-bidrag beviljades.
Danne Sundman säger till Nya Åland att han har lyft ersättningen för de månader han jobbat som projektledare och att pengarna har gått till reseersättningar och telefonkostnader i huvudsak när MKB:n gjordes.
– Det är billigt jämfört med vad en konsult skulle ha kostat. Allt har redovisats till landskapsregeringen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre