DELA

Åland ring fick klartecken för emissionen

Åland ring har fått klara papper för sin aktieemission från finansinspektionen i riket. Tillstånd behövs inte enligt värdepappersmarknadslagen, berättar marknadsövervakare Ville Kajala.
Orsaken till att Åland ring slipper den dyra och tidsödande proceduren med att göra upp ett prospekt som ska godkännas av finansinspektionen är enligt Ville Kajala att de aktier som bolaget planerar att bjuda ut till försäljning medför rätt att använda banan i framtiden.
– I sådana fall tillämpas inte värdepappersmarknadslagen. Så gör man också när någon vill ordna en aktieemission för att få ihop pengar till en golfbana, förklarar han.
Även om det i det här skedet bara handlar om att köpa marken och inte om att bygga själva banan?
– Ja, om avsikten är att erbjuda aktieägaren en konsumtionsnyttighet. Från vår synpunkt har det ingen betydelse att det handlar om köp av marken och det är inte vår uppgift att övervaka aktieemissionen. Däremot kan konsumentverket granska om bolaget fyller de krav som ställs via konsumentskyddslagen.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE