DELA

”Åland redan delvis självständigt”

Omvärlden stöder inte en ensidig deklaration om självständighet för Åland. De facto vill varken Finland, Ryssland eller Sverige ha en förändring av den nuvarande situationen.
Det säger landshövding Peter Lindbäck.
Peter Lindbäck har läst Ålands framtids vitbok och noterar att ingen av de utomstående skribenterna talar för ett självständigt Åland. Själv har han lanserat formuleringen att Åland redan är delvis självständigt.
– Makten är inte delegerad utan delad. Där Åland har behörighet fungerar Åland som en självständig stat. Det kan Finland inte ändra på utan lagtingets bifall. Så om man vill att Åland skall bli självständigt gäller det att arbeta för ökad självstyrelse. Men det vill Ålands framtid inte ta till sig, för om man erkänner det här så är hela projektet förlorat.
En annan sak är att Finland inte har några planer på att ge upp sin suveränitet över Åland. För att Ålands framtid skall nå sitt mål borde Åland ensidigt utropa sig som självständigt, något som också tas upp i boken.
– Åland får inte omvärldens sympatier med en sådan åtgärd. Det skulle kräva att omvärlden samtidigt känner antipati mot Finland. Varför skulle man göra det? Finland är ett land som sköter sig bra på alla sätt, säger Lindbäck.


Den heta språkdebatten
Mycket av debatten i dag handlar om språk. De som talar för självständighet anser att Finland inte uppfyller sina åtaganden från 1921 när det numera krävs kunskaper i finska för att till exempel idka handel med Finland.
Men här resonerar man fel, säger Lindbäck.
– Ålands framtid tycks på fullaste allvar anse att det är Finlands skyldighet att se till att Ålands omvärld inte förändras. Men man glömmer att Finland har gett självstyrelsen alla redskap som behövs för att kunna hänga med i den här förändringen.
Lindbäck tänker här bland annat på näringslivspolitiken och utbildningspolitiken.
– Inte har Finland lovat att Åland inte blir mera finskspråkigt. Men Finland har gett garantier för att Åland skall kunna fortsätta som enspråkigt svenskt.
Peter Lindbäck konstaterar i likhet med Ålands framtid att Finland blir mer och mer finskspråkigt.
– Om Finland då inte lever upp till sitt åtagande att all skriftväxling skall ske på svenska, då kan man säga att Finland inte sköter sig.
Men han ställer sig frågan vad som blir bättre med självständighet.
– Inte får vi för den skull fler redskap att hantera förändringar i omvärlden. Ett självständigt Åland ligger geografiskt på samma plats som i dag. Finland är den viktigaste närmarknaden. Vad ändras? Finland blir inte mindre finskspåkigt för att Åland blir självständigt.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax

tfn 528 464