DELA

Åland pilot för pantsystem?

Det finns tankar på att göra ett pilotprojekt på Åland för ett gemensamt nordiskt pantsystem. Frågan kom upp under Nordiska rådets session i början av veckan.
– Inom Norden sker de största flödena av aluminiumburkar via Åland, säger Anders Eriksson (Åf).
Under Nordiska rådets session i Reykjavik i måndags och tisdags togs frågan om ett gemensamt nordiskt pantsystem upp, igen. Miljö- och näringsutskottet slog fast att ett nordiskt pantsystem är samhällsekonomiskt lönsamt om Estland och norra delen av Tyskland tas med.
– Utskotten uppmanar de nordiska regeringarna att skriva bilaterala avtal med Estland och Tyskland, säger den åländska delegationens ordförande Wille Valve (M).
Enligt Valve har frågan om ett gemensamt nordiskt pantsystem diskuteras länge men inte kommit vidare. Ett konkret förslag som fördes fram av Anders Eriksson (Åf) var att Åland skulle kunna fungera som pilotprojekt när det gäller pantsystem.
– Inom Norden sker de största flödena av aluminiumburkar via Åland. Vi är ett litet transparent samhälle där man kan bygga upp ett pilotprojekt, säger Anders Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom