DELA

Åland på plats vid Nordiska rådet

Åländska politiker och tjänstemän är på plats på Nordiska rådets sextiofemte session som öppnades i går i Oslo.
De ”förnyade åländska moderaterna” blev aktuella även där.
Mötet pågår i tre dagar.
Den första dagen antogs en deklaration om att bekämpa gränshinder i Norden. Lantrådet Camilla Gunell (S) undertecknade den för Åland.
Gränshinderforat som tillsattes 2007 utvecklas till ett gränshinderråd. En handlingsplan träder i kraft vid årsskiftet.
Rådets nationella representanter ska arbeta med aktörer som kan bidra till att få gränshinder lösta för individer och företag i Norden.
– Det är väldigt viktigt att skapa förutsättningar och ett gränslöst Norden för ungdomar och studeranden genom att öka rörlighet och på så vis investera i en ny generation som vill verka för fortsatt gemenskap i Norden, säger lantrådet i ett pressmeddelande.
Vem som ska representera Åland i rådet är ännu inte bestämt.
Wille Valve (M) har deltagit i den konservativa gruppens möten och i näringsutskottets möte. Där presenterade han med ministrarna Fredrik Karlström (Ob) och Johan Ehn (M) närvarande ”de förnyade åländska moderaterna”, som det sägs i ett pressmeddelande.
– Det var mycket uppskattat, säger Valve, och påpekar att Obunden Samling och Moderaterna sedan länge hör till samma politiska grupp i Nordiska rådet
Läs mer i papperstidningen! (pd/ms)