DELA

Åland och snuset dryftades på seminarium

Åland fick central roll på ”snusseminarium”.
Så rubricerar Gunnar Westerholm vid Ålandskontoret i Stockholm sin rapport från det halvdagsseminarium om Tobaksdirektivet med fokus på snuset som Svensk handel ordnade i Stockholm i dag.
Ålands finansminister Mats Perämaa (Lib) var på plats och redogjorde för de konsekvenser som snusförbudet har orsakat Åland.
Bland övriga deltagare märktes Sveriges handelsminister Ewa Björling (M), som ju tidigare gett Åland flankstöd i frågan om snusförsäljning på åländska färjor. Björling tog upp Åland som ett exempel på snedvridande av konkurrensen.
På frågan om det är för sent att öppna upp handeln med snus i EU svarade Björling att ”EU:s inre marknad är under ständig förändring och att situationen inte är densamma i dag som den var under de svenska anslutningsförhandlingarna 1993.”
A-ekonomi intervjuade Perämaa, så det kan vara skäl att titta på Aktuellt i Sveriges TV2 kl 22.00 i kväll.
Mer om seminariet i tisdagens Nya Åland!