DELA

Åland närande del av Finland

År 2010 betalade ålänningarna 198,4 miljoner euro i skatter till staten, uppskattar finansministeriet i en ny utredning.
Åland fick dock bara 178,2 miljoner euro tillbaka genom klumpsumman och flitpengen.
I dagsläget får Åland tillbaka 0,45 procent av de direkta skatterna som betalas i hela Finland samt en extra summa om ålänningarna och de åländska företagen betalar mer än 0,5 procent av Finlands direkta skatter.
Dessa pengar utgör sedan merparten av landskapsregeringens budget. Om Åland får eller ger mer är en ständig diskussion och uppfattningen skiljer sig mellan Åland och riket.
Nu har arbetsgruppens medlem, budgetrådet Petri Syrjänen, kommit med en utredning om pengaflödena som ger positiva signaler med tanke på de åländska kraven.
Det har inte i detalj utretts hur mycket skatter ålänningar och åländska företag betalar. Enligt Petri Syrjänen är de direkta skatterna, som inkomstskatten, kända, medan det är svårt att säga hur mycket ålänningarna betalade i till exempel mervärdesskatt.
Man har dock gjort en uppskattning, enligt vilken det betalades in totalt 198,4 miljoner euro totalt av ålänningar och åländska företag år 2010. Samma år fick Åland 178,2 miljoner euro från staten i form av avräkningsbeloppet (den så kallade klumpsumman) och skattegottgörelsen (den så kallade flitpengen).
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni