DELA

Åland nämns som lysande exempel

Åland som exempel för stater som hotar falla sönder tas upp i senaste numret av nyhetsmagasinet Fokus.
Det är journalisten Malcolm Dixelius som skriver att väst tar på siog ett stort ansvar om man låter Kosovo utropa sig som självständigt utan medgivande av Serbien.
I artikeln konstaterar han att också äldre nationer knakar i fogarna. Han nämner Belgien, Storbritannien, Spanien och Italien, som alla har delar som vill ha ökad självständighet.
Men det urholkade nationsbegreppet kan också användas till sin motsats, att hålla ihop ett land, skriver Dixelius och nämner Åland som ett lysande exempel.


Nästan-nation
– I dag en ”nästan-nation” med egen flagga, egen regering, eget EU-fördrag, helt avmilitariserat. I det nyligen hållna valet till Ålands lagting var det bara ett parti som förordade att Åland ska bryta sig loss från Finland och bilda eget. Och det partiet gick bakåt. (Stampade på stället, reds anm.) Erfarenheten har lärt ålänningarna att man kan dra nytta av att vara en självstyrande del av en större nation.
Han konstaterar att det tog ett par generationer innan ålänningarna var helt bekväma med sin självstyrelse, men ser i det Europa som har uppstått efter kalla krigets dagar ett antal olösta frågor, som väntar på sina ”åländska” lösningar.
Dixelius nämner Nagorno-Karabach, den armeniska enklaven i Azerbajdzjan, Abchazien och Sydossetien, delar av Georgien, som gjort uppror och stöds av Ryssland; Pridnestrovje, en rysktalande del av Moldavien, som styrt sig själv ända sen Sovjetunionens upplösning.
– I andra delar av världen finns mer komplicerade exempel som Tibet, Kashmir och Kurdistan, oroshärdar som skulle kunna störta världen in i kärnvapenkrig.


Kan bli gott exempel
Dixelius skriver att exemplet Åland inte kan tillämpas exakt i något enda av dessa fall.
– Varje nationell konflikt måste ha sin specifika lösning, som i sin tur kräver tid för att bli accepterad. Men det är just därför Kosovofrågan är viktig. Den sänder en signal från världssamfundet till andra intressenter i nationella konflikter. Väljer västvärlden att låta Kosovos majoritet utropa sig till en egen nation utan samtycke från Serbien tar man på sig ett stort ansvar. Både för Kosovo och för följderna i andra konfliktdrabbade länder.
– Lyckas man däremot hitta en lösning som båda parter kan leva med, har man i bästa fall ett gott exempel att använda för att lösa andra, liknande konflikter.


Finns på agendan
Dixelius artikel publicerades i fredags. I går kunde Nya Åland berätta att Serbien i tisdags erbjöd Kosovo självstyrelse enligt åländsk modell. Majoriteten i Kosovo har emellertid full självständighet som mål.

HARRIET TUOMINEN