DELA

Åland nådde toppreslutat i Pisa

I dag presenteras resultaten av Pisaundersökningen för 2012 på en presskonferens i Helsingfors.
En jämförelse mellan de olika regionerna i Svenskfinland visar att huvudstadsregionen och Åland når den klart högsta nivån i matematik, jämfört med de andra regionerna.
Pisa är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i och attityder till matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning samt andra faktorer som påverkar skolvardagen. Pisa undersöker sådana kunskaper och färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och som kan anses ha betydelse för ungdomarna även senare i livet.
Undersökningen har genomförts som ett extra uppdrag av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet. (ml)