DELA

Åland mittemellan med antibiotika

Antibiotikaförbrukningen per person på Åland är lägre på Åland än i riket men högre än i Sverige, visar aktuella data.
Det är relativt goda nyheter med tanke på medicinrester i avloppsvattnet.
Nya Åland berättade förra veckan att många mediciner av vitt skilda slag som människor kissar och bajsar ut inte försvinner när vattnet renas innan det släpps ut i vattendrag.
Det potentiellt farliga för människors hälsa är att också antibiotika passerar reningsverken, något som bidrar till utvecklingen av bakteriestammar som antibiotika inte biter på.
Ålands vatten vd Christian Nordas funderade på om det används mera mediciner – även antibiotika – på Åland än i närregionerna på grund av det relativa välståndet.


Stämmer inte
Men så är det inte, berättar landskapsläkare Axel Hansson som tog kontakt efter att ha läst artiklarna.
– Vi har en del kunskap inom det här området, även om den inte är fullständig. Välståndet är kopplat till högre användning bland befolkningen i rikare samhällen vad gäller en del uttalat dyra läkemedel, till exempel vissa typer av nyare reumatiska och onkologiska preparat, men det finns inget sådant samband mellan många av de billigare medicinerna.
Lokala behandlingstraditioner, tillgång och mönster för utskrivning av mediciner bland läkare är viktigare faktorer i de här fallen liksom sjukdomspanoramat, säger han.
– I en del fall kan motsatt tendens skönjas. I mindre rika länder används en del billigare mediciner mer än i rika länder även när man beaktar sjukdomsfrekvenser. Användning av en del antibiotika antyder ett sådant mönster.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre