DELA

Åland lever på tjänsteexport

Drygt 40 procent av den totala varuimporten till Åland kommer från Sverige. Exporten går däremot mest till Finland. Näringslivet och näringsministern vill underlätta för företagen att exportera till Sverige.
– Det är märkligt att Åland är så dåligt på att exportera till Sverige, där finns en stor potentiell marknad för åländska produkter, säger Bjarne Lindström, direktör för Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB.
ÅSUB har på uppdrag av landskapet, Sveriges generalkonsulat samt Ålands Näringsliv för första gången undersökt hur handeln mellan Åland och omvärlden ser ut. För såväl ÅSUB som uppdragsgivarna var det en överraskning att så stor andel av importen kommer från Sverige, den allmänna uppfattningen har varit att mycket mera varor kommer från Finland. Att exporten till Sverige inte är så hög har man dock vetat länge, orsaken är i första hand skattegränsen som gör det krångligt och byråkratiskt att handla direkt med svenska företag.
Näringsminister Fredrik Karlström gjorde samma reflektion när han tog del av rapporten.
– Det finns mycket som talar för större export till Sverige. Den gynnsamma valutakursen just nu och förstås närheten som ger billiga transportkostnader. Nu kommer lastbilar hit med varor och åker tomma tillbaka.
Att svenska varor tar omvägen via Finland är inte heller gynnsamt för Åland varken när det gäller priserna eller miljöpåverkan.


Ökad direktimport
Den andra överraskningen som kom fram i rapporten är att direktimporten från Sverige har ökat mycket på senare år. På grund av skattegränsen har det vanligaste varit att de svenska varorna kommit till Åland via finländska importörer.
– Den ökade direktimporten kan delvis förklaras av att en del kedjor här på Åland är ihopkopplade med svenska kedjor, säger Ålands Näringslivs vd Daniel Dahlén.
Läs mer i papperstidningen!
Anne Sjökvist