DELA

Åland krävs på höjd elskatt

Åland får inte vara med i statens stödsystem för förnybar energiproduktion, men trots det kräver staten att ålänningarna ska vara med och betala den höjda energiskatt som ska finansiera stödsystemet.
För ett åländskt hushåll som förbrukar 12.000 kilowattimmar el per år kostar höjningen av elskatten 121 euro årligen.
Nya Åland har i flera omgångar berättat om det nya stödsystemet för förnybar energiproduktion som staten är på väg att införa för att Finland ska nå det tuffa klimatmål som EU slagit fast och som innebär att utsläppen av koldioxid ska minskas radikalt fram till år 2020.
Åland ställs utanför stödsystemet i den regeringsproposition som just nu behandlas av flera riksdagsutskott, och landskapet kämpar hårt för att Åland ska ingå i systemet eftersom det förbättrar Finlands chanser att nå klimatmålet tack vare åländsk vindkraft.


Förutsätts betala
Men nu visar det sig att regeringen gett också ett annan proposition där ålänningarna förutsätts vara med och betala kostnaderna för stödsystemet för förnybar energiproduktion med hjälp av höjd energiskatt. Med andra ord: Staten kräver att ålänningarna ska vara med och betala utan att få något i utbyte.
Riksdagens finansutskott har begärt ett skriftligt utlåtande av landskapsregeringen som tog upp ärendet i går. Så här säger finansminister Mats Perämaa (Lib):
– Vi hävdar att man måste se de båda lagförslagen som en helhet. Om Åland ska vara med och betala den höjda skatten så vill vi att också våra producenter av förnybar energi ska få del av stödet.
Han pekar på att också regeringen har kopplat ihop de båda propositionerna genom att nämna det planerade stödsystemet i förslaget om höjd energiskatt.
Landskapsregeringen kräver ett samrådsförfarande enligt självstyrelselagen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre