DELA

Åland kan tjäna på Ålandsexemplet

Ett gott hjärta är inte den enda orsaken till att Åland sprider sitt fredliga exempel.
I en rapport utgiven av Ålands fredsinstitut har John Granlund undersökt vilka politiska orsaker som ligger bakom framförandet av Ålandsexemplet.
I juni 2008 träffade statsvetenskapsstuderande John Granlund ett filmteam från Armenien och Azerbadjan på Åland. Länderna ligger i konflikt och filmteamet var i Mariehamn för att studera hur Åland upprätthåller fred.
Och de är inte ensamma. Åland tar varje år emot många forskare, beslutsfattare och representanter från hela världen som vill lära sig om Ålandsexemplet. De vill även förstå hur Ålandsexemplets varaktighet kan förklaras och beskrivas.
John Granlund har i en rapport för Ålands fredsinstitut vänt på perspektivet och tagit reda på hur åländska politiker uppfattar användningen av Ålandsexemplet internationellt.
– Det är intressant att delegationer från olika krigshärdar runt om i världen kommer till lilla Åland för att se vilka lösningar det finns på minoritetsproblem, säger John Granlund om varför han valde att skriva om ämnet.

Uttalat mål
Ålands landskapsregering har som uttalat mål att aktivt arbeta för att föra ut Ålandsexemplet på den internationella arenan. Granlund har intervjuat de åländska politikerna Gunnar Jansson, Roger Jansson, Barbro Sundback, samt riksdagsledamot Elisabeth Nauclér för att se vilka drivkrafter som ligger bakom framhållandet av Ålandsexemplet.
– Det har skrivits mycket på ämnet men jag har inte hittat något om hur man ser på saken från åländskt håll, säger Granlund.
Intervjuerna visar att Åland inte enbart sprider Ålandsexemplet av osjälviska skäl.
– Det sätter också Åland på kartan och utökar de internationella kontakterna, säger Granlund. Det är även en strävan efter att stärka självstyrelsens ställning.
Politikerna nämnde även nätverksbyggande i affärssammanhang och turism som anledningar att uppmärksamma Åland internationellt.
Med det sagt betonar han ändå att det för politikerna är minst lika viktigt att dela med sig av sin kunskap och hjälpa områden som har det problematiskt. De politiker som intervjuats visar en ärlig vilja att få till stånd en fredlig lösning i pågående konflikter.

Tanja Lönnqvist