DELA

Åland kan få mer inflytande i EU

Om ett lagförslag som EU-kommissionen lägger fram berör Åland på något vis kan lagtinget ge ett yttrande i frågan innan lagen klubbas igenom. Det kan bli möjligt om lagtinget godkänner en ändring i självstyrelselagen.
Enligt president Tarja Halonens förslag till komplettering av självstyrelselagens paragraf 59a ska Åland få rätt att avge ett motiverat yttrande om lagförslag som EU-kommissionen lägger fram. Det är en rätt som alla nationella parlament i EU har och som även ska gälla regionala parlament, som exempelvis lagtinget.
I går inleddes behandlingen av ärendet i lagtinget i en remissdebatt.

Tar sig makt
– Det är viktigt att också lagtinget har denna möjlighet att reagera och agera på kommissionens arbete, sade lantrådet Viveka Eriksson (Lib).
Det är ett sätt att kontrollera subsidiaritetsprincipen, där varje beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
– I politiken får man inte makt, makt tar man sig. Det här är ett bra exempel. Även om lagtinget och riksdagen har olika uppfattning ska lagtingets åsikt framgå i Finlands yttrande, sade vice talman Gunnar Jansson (Lib).
Men Harry Jansson (C) var inte lika positiv.
– Jag tror inte det här har någon praktisk betydelse för lagtinget. Det har visat sig att de ärenden där någon ifrågasätter kommissionen är ytterst få.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds


nina.smeds@nyan.ax