DELA

Åland kan få marint centrum

Ett marint upplevelsecenter med dykpark, undervattenkameror som filmar vrak i realtid och utställningar om skärgården.
Det kan Åland få om Mattias Eriksson får som han vill.
På torsdag kväll har Högskolan på Åland och projektledaren Mattias Eriksson bjudit in turistföretagare till ett första möte om ett nytt turismprojekt på Åland. I bakgrunden ligger en utredning där högskolan har undersökt möjligheterna att förverkliga ett marint upplevelsecenter på Åland.
– För utredningen har vi intervjuat ett 30-tal företagare och gjort en enkät med ungefär hundra. Alla är bjudna till mötet på torsdag och runt 20 företagare har anmält intresse, berättar Mattias Eriksson.
– Vi har fått väldigt bra svar och det märks att det är en fråga som diskuterats länge, säger han.

Fler spontanbesök
Mattias Eriksson berättar att åländska turistföretagare i dag jobbar mest mot beställningar men att man skulle kunna öka spontanbesöken genom att samla alla företagare under samma tak.
– Vi kan tillgängliggöra den marina turismen mycket mer. Man behöver inte åka långt från Mariehamn för att vara ute i skärgården, säger Eriksson.
Utredningen föreslår tre olika scenarier för hur ett samarbete skulle kunna se ut. Det mest ambitiösa är att starta ett marint upplevelsecenter som samlar alla företagare, anordnar utställningar och föreläsningar och som också kan kopplas till en dykpark. Det skulle byggas ett nytt hus för centret, förmodligen i Mariehamn. Som förebild finns Skärgårdscentrum Korpoström, som har både utställningar, hotell och gästhamn.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni