DELA

Åland kan få flaggskeppsprojekt

Den har kallats en unik strategi. För första gången ska en större EU-region samarbeta för att lösa gränsöverskridande utmaningar.
Östersjöstrategins budget är 50 miljarder euro och Åland har chans att få äga ett av projekten.
I slutet av förra veckan diskuterade medlemsstaternas EU-ministrar Östersjöstrategin i Stockholm.
Strategin är det första försöket att ta ett samlat grepp på en av EU:s största regioner. Målet är att utarbeta gemensamma lösningar på gränsöverskridande utmaningar: förorenade hav, kvarvarande handelshinder, trafficking samt att koppla samman kraft- och transportnät.
Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland kommer att stå som ledare för 15 olika prioritetsområden inom Östersjöstrategin.

Ren sjöfart
Åland har intagit en egen position inom Östersjöstrategin, berättar miljöminister Katrin Sjögren (Lib). Finland har ställt frågan om Åland vill driva ett så kallat flaggskeppsprojekt inom ”ren sjöfart” som Danmark står som ledare för.
– Projekten handlar om allt från att förbättra avfalls- och avloppsvattenhanteringen, differentierade hamnavgifter samt minska oljeberoendet till att minska luftutsläpp – flera av områdena är vi redan nu i framkant i, berättar Katrin Sjögren.

Finns intresse
Landskapsregeringen har diskuterat frågan med representanter för rederinäringen och med AICIS – en primus motor för näringslivets miljöutveckling, enligt Sjögren.
– De har varit positiva och vi har sagt att vi är intresserade, men att vi vill veta mer om vilka arbetsmässiga och ekonomiska insatser som krävs. Kommer det till exempel att tilldelas nya pengar? funderar Katrin Sjögren.
Sverige har som ordförandeland för EU drivit på ett snabbt antagande av strategin. Säger Europeiska rådet ja under sitt möte i oktober kan strategin sättas i verket under 2010. Om Östersjöstrategin blir en framgång är avsikten att projektet ska fungera som en förebild för andra områden inom EU.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax