DELA

Åland har bollen om självstyrelsen

– Nu behöver debatten föras här på Åland om vad ni vill uppnå, vad som är realistiskt och var det går att kompromissa.
Det säger ambassadör Alec Aalto, som lett kommittén på rikssidan som i januari gav sitt betänkande om hur Ålands självstyrelse ska utvecklas.
Alec Aalto deltog i gårdagens öppna seminarium som handlade just om självstyrelsens framtida utveckling.
– Ålands självstyrelse är ett rätt vagt begrepp i riket. Man vet att det är något speciellt med Åland men inte riktigt vad.
– Det finns inte bara en syn i riket på utvecklingen av Ålands självstyrelse men attityden till Åland är positiv och landskapet ses som en självklar del av Finland, sade Aalto.
Arbetsgruppen har inte tagit ställning till vilka behörigheter som kan överföras till Åland och inte heller några förslag att något ska överföras från Åland till rikets behörighet.
– Vad som eventuellt ska föras över blir en senare fråga i en gemensam kommitté men i det här betänkandet finns en klar princip om att varje överföring bör föregås av en grundlig utredning av vilka behoven och är verkningarna blir. Den viktiga principen är att det ska gälla frågor som är så speciella för Åland att landskapet sköter dem bättre än riket.
Alec Aalto säger att ett krävande och långvarigt arbete återstår innan man kan tillsätta en kommitté med representanter från både riket och Åland och gå vidare.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist