DELA

Åland fortfarande i krisens grepp

Den åländska arbetsmarknaden lider fortfarande av den ekonomiska krisen. När den offentliga och privata sektorn tillfrågas om sina förväntningar för ett år framåt visar sig rekryteringsbehovet vara svagt.
Det visar en ny undersökning från ÅSUB.
Ålands statistik- och utredningsbyrås årliga Arbetsmarknadsbarometer bygger på material från 200 företag och företrädare för alla myndigheter på Åland.
Och sammantaget är förväntningarna pessimistiska inom både privat och offentlig sektor. Enligt prognosen kommer de sysselsatta inom det privata näringslivet minska med 45 helårstjänster och inom den offentliga sektorn med 20 helårstjänster.
– Det finns en tveksamhet hos de åländska företagarna. Man tror ofta på den egna branschen i stort, men inte på det egna företaget, säger utredaren Richard Palmer.

Vänta tills 2011
Prognosen för 2010 ser inte bättre ut enligt Richard Palmer.
– Varken det privata näringslivet eller den offentliga sektorn ser ut att kunna öka rekryteringen i så stor utsträckning att arbetslöshet undviks. Vi får vänta tills tidigast 2011 innan det förändras, säger Richard Palmer.
Åsubs direktör Bjarne Lindström ser ett dubbelt hot mot den åländska ekonomin. Dels handlar det om att hantera krisens konsekvenser som avspeglas i arbetsmarknadsrapporten. Men det handlar också om vad som händer i omvärlden framöver.
– Ibland kan man få för sig att Åland är opåverkat av omvärldens konjunktursvängningar. När stora företag slås ut händer det mindre här. Men helt opåverkade är vi inte.
– Tittar vi på de globala effekterna är vi i en osäker position. Dyker den internationella efterfrågan kan vi gå in i en större global kris som påverkar allt och alla, säger Bjarne Lindström.

John Granlund

john.granlund@nyan.ax