DELA

Åland får inte undantag från kravet på skyddsrum

Det blir inget undantag för Åland från kravet att bygga skyddsrum när räddningslagen ändras.
Räddningslagen, som reglerar räddningsverksamheten, förebyggandet av olyckor och befolkningsskyddet, ska ändras, informerar inrikesministeriet. Enligt självstyrelselagen hör befolkningsskyddet till rikets lagstiftningsbehörighet och därför ska bestämmelser om inrättande av skyddsrum också tillämpas på Åland.
Enligt förslaget ska skyddsrum i fortsättningen inrättas i alla byggnader med en våningsyta som överstiger 1.200 kvadratmeter. Den nedre gränsen för skyldigheten att bygga skyddsrum fördubblas därmed från nuvarande 600 kvadratmeter, enligt regeringens proposition till ny räddningslag.
Trots att Åland är demilitariserat skall det fortfarande byggas skyddsrum här, men enligt regeringens beslut kommer frågan om skyddsrummens nödvändighet att behandlas i den följande säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen.
Läs mer i papperstidningen! (lf)