DELA

Åland får inte en av Finlands platser

Statsrådet har inga planer på att dela in landet i sådana valkretsar som kunde ge Åland en egen representant i EU-parlamentet. Det skriver statsminister Matti Vanhanen i ett utlåtande till lagutskottet.
Utskottet har i sitt arbete hört bland andra utrikesminister Alexander Stubb, Ålandsminister Astrid Thors och tidigare presidenten i högsta domstolen Leif Sevón. Statsminister Matti Vanhanen har gett ett skriftligt utlåtande.
Från Ålands sida har länge rests krav på en egen plats i EU-parlamentet. År 2006 tog Ålands lagting initiativ till en ändring av vallagen. Man föreslog att landskapet skulle bilda en egen valkrets i valet till EU-parlamentet.
Men riksdagens grundslagsutskott ansåg att förslaget inte går ihop med kravet på proportionellt valsätt och principen om lika rösträtt. ”Enligt dåvarande siffror skulle Ålands representation vara 1 ledamot per 27.000 invånare mot 1 ledamot per 408.000 på andra håll i riket”, skriver Vanhanen.

Inte på nationell nivå
I skrivelsen redogör han istället för hur Finland på EU-nivå jobbat för en åländsk parlamentsplats. Frågan lyftes bland annat upp vid Europeiska rådets möte i juni 2007. ”Finland strävade också efter att påverka Europaparlamentet när det beredde ett betänkande om parlamentets platsfördelning för att Finland skulle få ytterligare en plats.”
Statsministern påpekar att det maximala antalet platser i parlamentet fastställs i Lissabonfördraget. Vanhanen skriver att regeringen kommer att fortsätta hävda Ålands internationella särställning i kommande förhandlingar på gemenskapsnivå. Däremot kommer representationen inte behandlas på nationell nivå – som Åland önskat – av hans skrivelse att döma.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax