DELA

Åland får friplats när skolpengar dras in

Finanskrisen drabbar också den åländska platsen vid Röda korsets internationella gymnasium i Norge.
När landskapet inte subventionerar platsen har man dock lyckats hitta en lösning. Åland får en friplats vid skolan. Stefan Simonsen på Röda Korset glädjer sig över lösningen men lobbar redan för nya landskapsmedel.
Från och med nästa höst subventionerar inte landskapsregeringen den åländska studieplatsen vid Röda korsets internationella gymnasium i Norge. Sedan grundandet av Red Cross Nordic United World College 1995 har cirka 15 åländska ungdomar tagit examen vid gymnasiet. Ett skolår kostar ungefär 25.000 euro och landskapet har subventionerat 20.000 euro.
– Efter att August Bonds slutar vid gymnasiet nästa år finns det inga pengar för fler elever, säger Stefan Simonsen, verksamhetsledare vid Röda Korset på Åland.
Det är finanskrisen som lett till att Ålands landskapsregering beslutat att inte fortsätta subventioneringen. Men nu har Åland fått oväntad hjälp.

Stöd för andra elever
Skolan fungerar genom att de nordiska länderna betalar för sina elever och samtidigt bidrar till att mindre bemedlade elever från länder kan få gå kostnadsfritt på skolan. Nu hittade man en lösning där även Åland kan få en friplats.
– Skolan gick med på att ge en plats åt en elev från Åland på samma sätt som åt en elev från till exempel Sudan.
Men platsen ska också finansieras genom eventuella sponsorer och till en viss del av elevens familj. Simonsen hoppas dock att landskapsregeringen ska tänka om efter nästa val.
– Det är så lite pengar det handlar om och jag har mycket lite förståelse för att det togs bort. Men jag har talat med vissa politiker som är positiva till att återföra det efter nästa val. Jag vill inte säga att nuvarande landskapsregering varit ovilliga, men de ansåg att det kunde tas bort.

Svårare och bättre
Simonsen är trots allt lättad över lösningen för den åländska platsen.
Åland har en elevplats vid skolan. Eleven väljs ut på basen av en fritt formulerad ansökan och betygen.
– Man ska helst också ha gått första året i gymnasiet här och ha den akademiska möjligheten att ta till sig undervisningen.
Sedan kallas de sökande till en intervju och sedan väljs en lämplig elev ut. Cirka tre ålänningar söker till skolan varje år. Den internationella bachelor-examen som man får ger större möjligheter att komma in vid även andra länders universitet.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax