DELA

Åland får 50 miljoner för elkabel till riket

Landskapsregeringen fick igenom sin linje angående elkabeln till Finland.
Statens Ålandsdelegation godkände ett anslag om högst 50 miljoner euro, eller högst 40 procent av de godkända kostnaderna. Lagtinget hade äskat 60 procent av kostnaderna, eller högst 75 miljoner euro.
Landskapsregeringen hade i sitt ursprungliga förslag till lagtinget önskat sig just 40 procent av kostnaderna, och delegationen gick alltså på den linjen.
Beslutet innehåller en reservation för om bidraget inte skulle överensstämma med EU:s regler, men några sådana problem är osannolika.
Samtliga ledamöter i Ålandsdelegationen ställer sig bakom beslutet, förutom Olof Olsson. Olsson instämde i att pengarna borde sökas, men yrkade på att bidraget skulle uppgå till högst 20 miljoner euro baserat på egna kalkyler.
Bidraget gäller en likströmsförbindelse mellan Jomala Juvik och Nådendal. Förbindelsen möjliggör import av elkraft från Finland. Åland blir alltså inte längre beroende av egna reservkraftverk om förbindelsen till Sverige av någon anledning skulle brytas.


Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson