DELA

Åland erbjuder EU miljöexpertis

Landskapsregeringen begär att få skicka miljöjurist Helena Blomqvist till EU-kommissionen som nationell expert inom miljöområdet.
– Vi har fört informella diskussioner och kommissionen är intresserad, säger Europarättschef Michaela Slotte.
Möjligheten att skicka nationella experter till EU-kommissionen i Bryssel är ett sätt att knyta närmare kontakter mellan den nationella myndigheten, i det här fallet landskapsförvaltningen, och kommissionen.
– Vi har egen behörighet inom miljöområdet och genom en nationell expert som jobbar med EU-direktiven inom miljö får vi kunskap om hur medlemsstaterna genomför olika miljödirektiv, säger Michaela Slotte.
Det är värdefull kunskap för Åland som har mycket lagstiftning inom miljön.
Man anhåller om att Helena Blomqvist får arbeta för kommissionen under två år. Efter avslutad tjänstgöring inom EU är Blomqvist åter i landskapets tjänst och har med sig värdefull kunskap.
Hur sannolikt är det att ni får ett positivt svar?
– Med kommissionen kan man aldrig veta. Vi har fört informella diskussioner, men det behövs ett formellt beslut.
Från början var det tänkt att Blomqvist skulle börja jobba den 1 februari, men saker har tagit längre tid än planerat och det sannolika är att Blomqvist inleder sitt arbete i sommar eller höst.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds