DELA

Åland enda stället där ejdrarna inte minskat

Åland är den enda platsen kring Östersjön där ejderinventeringarna visar på ett stabilt bestånd.
Enda undantaget är räkningarna på Föglö Bänö där antalet häckande par visar en nedåtgående trend.
Förra veckan beslöt landskapsregeringen att också i år tillåta vårfågeljakt på ejder. I går var första dagen för jägarna att ansöka om ejderjakten och redan i går hade flera hundra jägare mejlat in sina ansökningar.
I fjol ansökte 2.700 jägare om jakttillstånd. Enligt det regelverk som landskapsregeringen började tillämpa i fjol får varje jägare skjuta två fåglar per dag tills kvoten är full, det vill säga då antalet dagligen inrapporterade byten når taket.
I fjol rapporterades totalt 2.507 fällda ejdrar. I år är ejderkvoten är större, 3.800 fåglar mot 3.000 i fjol.

Klassas som sårbar
Å andra sidan har, som Nya Åland redan berättat, vårjakten på alfågel slopats i år för att stammen anses för svag för att tåla jakt. Östersjöpopulationen väntas inom kort att klassas som sårbar internationellt och då kan landskapsregeringen inte bevilja undantagslov.
I fjol inrapporterades 1.848 fällda alfåglar till jaktvårdsbyrån av en kvot på 4.600 fåglar.
Också ejdern har, enligt samstämmiga forskningsrapporter från både öster och väster, gått kraftigt ner i antal häckande par och ungfåglar under den senaste tioårsperioden. Men på Åland anses ejderns status fortfarande vara gynnsam, baserat på de årliga inventeringar som gjorts under lång tid.
Landskapets jaktförvaltare Robin Juslin berättar om de årliga inventeringarna som görs av jägarna själva. I huvudsak räknar man par eller ensamma ejderhanar som kan förmodas ha en ruvande hona på land.
– I Kumlinge har man inventerat antalet häckande par allt sedan 1948 på ett 73 kvadratkilometer stort område. Antalet har varit stabilt över åren även om det varit vissa variationer, konstaterar han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre