DELA

Åland en relativt stark autonomi

Maria Ackrén har jämfört 65 stycken autonomier världen över och graderat dem i hur starka eller svaga de är.
– Åland ligger över medeltalet, säger hon.
Maria Ackrén är nybliven doktor i statsvetenskap vid Åbo akademi och föreläste i tisdags under rubriken ”Åland i global jämförelse” i lagtingets auditorium. Hon har i sin doktorsavhandling jämfört 65 territoriella autonomier världen över.
– I och med att jag är från Åland var det intressant att jämföra med andra regioner och se om det finns liknande områden och om andra kommit längre än Åland, säger hon.
I avhandlingen har hon satt fokus på två huvudfrågor. Dels svar på frågan om variationen inom autonomierna – vilka är svaga och vilka är starka, dels har hon tittat närmare på vad som lett till de specialstyrda områdena.
– En väg till bildandet av en autonomi har varit den etniska särprägeln, språket, kulturen och religionen. Den andra vägen är det geografiska avståndet och historiska perspektiven. Har man varit en koloni? Har det funnits en konfliktsituation? Har man varit en militärbas eller något annat väsentligt för staten?
Kriterierna överlappar varandra och 32 av de 65 autonomierna uppfyller samtliga faktorer. Åland är en av dem.
– Det jag har kunnat konstatera är att Åland har en relativt stark autonomi, vi är 3,5 på skalan, säger Maria Ackrén.

Fem kriterier
Skalan är byggd på fem olika kriterier som ger olika poäng beroende på hur mycket som omfattas. Kortfattat innebär det följande:
n Maktfördelning. Har man en egen lagstiftningsmakt?
n Funktion/kompetens. Tar man hand om interna ärenden eller görs det med delad kompetens med staten? Handhar man några externa ärenden?
n Konstitutionell basis. Är man inskriven i konstitutionen och har en egen självstyrelselag?
n Kontroll att ändra sin egen status. Kan man egenhändigt fatta beslut om sin självstyrelselag?
n Beskattningsrätten. Har man egen eller inte?
– Åland har uppnått samma poäng som till exempel Bermuda, Caymanöarna, franska Polynesien, Norra Marianeröarna, Zanzibar och Skottland, säger Maria Ackrén.
Ingen av autonomierna uppnådde full poäng, fem, på skalan. Några nådde dock upp till 4,5, till exempel Puerto Rico och Guernsey.
– Några fick också noll poäng. Bland annat några forna sovjetstater.

Kan göra mer
Åland ligger alltså över medeltalet, men för att klättra på skalan behöver man ta över beskattningsrätten.
– Här finns saker att utveckla, jag ser inga hinder för att Åland ska få en egen beskattning. I dessa tider är det bra att ha en egen ekonomi att sköta.
Maria Ackrén säger att Åland dessutom ligger efter i det externa inflytandet.
– Man borde trycka på mer om inflytandet inom EU och kanske samarbeta mer regionalpolitiskt, säger hon.
Avhandlingen är skriven på engelska och heter ”Conditions for different autonomy regims in the world – a fuzzy-set application”.


Text och foto:
MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax